Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 19 stycznia 2017 o 13:00:17 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
19 stycznia 2017 o 13:00:17Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;">  Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- razem-mozna-wiecej/">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- rodzice-na-start/">Projekt "Rodzice na start!"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/praca- dla-lokalnej- spolecznosci/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności"</a></li>  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// opiekun.cis.wroclaw.pl/">Projekt "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>   
Skasowano: <li><a href="http:// www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/">Projekt "Kontynenty Wrocławia - twój bilet na rynek pracy"</a></li>  
Skasowano: <li><a href="http:// www.akcjaintegracja.wci.wroclaw.pl">Projekt "Akcja Integracja!"</a></li>  
Skasowano: <li><a href="http:// www.wnjs.pl">Projekt "Wrocław na językach świata"</a></li>  
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

 .