Kontakt

Dane adresowe:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
NIP 894-307-11-18, REGON 363307480
E-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl
Adres strony internetowej: www.wci.wroclaw.pl
Adres skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Odbiorca:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:

Jadwiga Góralewicz – Dyrektor
tel. 71 782 35 13
e-mail: jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl
czynności: zatwierdzanie treści biuletynu


tel. 71 782 35 11
e-mail: bip@wci.wroclaw.pl
czynności: wprowadzanie i modyfikacja treści biuletynu, administrowanie stronami biuletynu

Dane kontaktowe do biur/działów:

Sekretariat:

Agnieszka Kanton-Chmielewska
pok. 11, parter
tel. 71 782 35 11
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

Dyrektor:

Jadwiga Góralewicz
pok. 10, parter
tel. 71 782 35 13
e-mail: jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl

Zastępca Dyrektora ds. reintegracji:

Ewa Żmuda
pok. 3a, parter
tel. 71 782 35 18
e-mail: ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl

Zastępca Dyrektora ds. projektów oraz zewnętrznych źródeł finansowania:

Piotr Klag
pok. 5, parter
tel. 71 782 35 16
e-mail: piotr.klag@wci.wroclaw.pl

Księgowość:

Dorota Lignarska – Główny księgowy
pok. 12a, parter
tel. 71 782 35 14
e-mail: dorota.lignarska@wci.wroclaw.pl

Kadry i płace:

Beata Turuta – specjalista ds. płac
pok. 12a, parter
tel. 71 782 35 14
e-mail: beata.turuta@wci.wroclaw.pl

Małgorzata Matonóg – specjalista ds. kadr
pok. 16, I piętro
tel. 71 782 35 23
e-mail: malgorzata.matonog@wci.wroclaw.pl

Dział Reintegracji:

Regina Nowak – Kierownik
pok. 3b, parter
tel. 71 782 35 22
e-mail: regina.nowak@wci.wroclaw.pl

Zespół administracyjny:

Romuald Gebel – Główny specjalista
pok. 15, I piętro
tel. 71 782 35 29
e-mail: romuald.gebel@wci.wroclaw.pl

Bożena Tracz – Specjalista ds. zamówień publicznych
pok. 5, parter
tel. 71 782 35 16
e-mail: bozena.tracz@wci.wroclaw.pl

Biuro projektu „Praca Dla Lokalnej Społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”:

Paulina Marszczewska-Zbieg – Kierownik
pok. 18, 1 piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: paulina.marszczewska-zbieg@wci.wroclaw.pl

Biuro zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”:

Anna Mockało – Kierownik
pok. 23a, 1 piętro
tel. 71 782 35 19
e-mail: anna.mockalo@wci.wroclaw.pl

Biuro projektu „Centrum Kompetencji”:

Ewa Wilk – Koordynator projektu
pok. 25, 2 piętro
tel. 71 782 35 20/21
e-mail: ewa.wilk@wci.wroclaw.pl

Biuro projektu „Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu”:

Katarzyna Jania – Koordynator projektu
pok. 15, 1 piętro
tel. 71 782 35 29
e-mail: katarzyna.jania@wci.wroclaw.pl

Kampania społeczna „Wrocław na językach świata”:

 – specjalista odpowiedzialny za koordynowanie działań kampanii
pok. 2a, parter
e-mail: kontakt@wnjs.pl

Administrator Systemów Informatycznych:

 – specjalista odpowiedzialny za IT w jednostce
pok. 2a, parter
e-mail: informatyk@wci.wroclaw.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

mec. Mateusz Wilczyński
e-mail: iod@wci.wroclaw.pl

Pokaż rejestr zmian