Kontakt

Dane adresowe:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 11, 504 799 565
czynne w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30
NIP 894-307-11-18, REGON 363307480
E-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl
Adres strony internetowej: www.wci.wroclaw.pl
Adres skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Odbiorca:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

Redakcja Biuletynu Infomacji Publicznej:

Piotr Klag – dyrektor
tel. 71 782 35 11
e-mail: piotr.klag@wci.wroclaw.pl
czynności: zatwierdzanie treści biuletynu

 – główny specjalista
tel. 71 782 35 11
e-mail: bip@wci.wroclaw.pl
czynności: wprowadzanie i modyfikacja treści biuletynu, administrowanie stronami biuletynu

Dane kontaktowe do biur/działów:

Sekretariat:

Agnieszka Maliszewska
pok. 11, parter
tel. 71 782 35 11
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

Dyrektor:

Piotr Klag
pok. 10a, parter
tel. 71 782 35 11
e-mail: piotr.klag@wci.wroclaw.pl

Zastępca Dyrektora:

Ewa Żmuda
pok. 3a, parter
tel. 71 782 35 18
e-mail: ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl

Zespół finansowo-księgowo-płacowy:

Dorota Lignarska – główny księgowy
pok. 12a, parter
tel. 71 782 35 14
e-mail: dorota.lignarska@wci.wroclaw.pl

Sylwia Dziekan
pok. 3c, parter
tel. 71 782 35 23
e-mail: sylwia.dziekan@wci.wroclaw.pl

Kamila Otocka
pok. 3c, parter
tel. 71 782 35 23
e-mail: kamila.otocka@wci.wroclaw.pl

Beata Turuta
pok. 12a, parter
tel. 71 782 35 14
e-mail: beata.turuta@wci.wroclaw.pl

Małgorzata Matonóg
pok. 5, parter
tel. 71 782 35 23
e-mail: malgorzata.matonog@wci.wroclaw.pl

Zespół ds. reintegracji społeczno-zawodowej:

Regina Nowak – kierownik zespołu
pok. 16, I piętro
tel. 71 782 35 22
e-mail: regina.nowak@wci.wroclaw.pl

Irena Kęśminowicz
pok. 31, II piętro
tel. 71 782 35 15
e-mail: irena.kesminowicz@wci.wroclaw.pl

Joanna Motylska-Komsta
pok. 22, I piętro
tel. 71 782 35 31
e-mail: joanna.komsta@wci.wroclaw.pl


pok. 33, II piętro
tel. 71 782 35 20
e-mail: 

Małgorzata Waścińska
pok. 23a, I piętro
tel. 71 782 35 25
e-mail: malgorzata.wascinska@wci.wroclaw.pl

Aleksandra Shvetsova
pok. 23a, I piętro
tel. 71 782 35 25
e-mail: aleksandra.shvetsova@wci.wroclaw.pl

Anna Okoniewicz
pok. 33, II piętro
tel. 71 782 35 20
e-mail: anna.okoniewicz@wci.wroclaw.pl

Aleksandra Wojtaszak
pok. 23a, I piętro
tel. 71 782 35 25

e-mail: aleksandra.wojtaszak@wci.wroclaw.pl

Agnieszka Trzewiczek
pok. 33, II piętro
tel. 71 782 35 20
e-mail: agnieszka.trzewiczek@wci.wroclaw.pl

Zespół ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz realizacji projektów i programów miejskich:

 – główny specjalista / kierownik sekcji „Wrocław na językach świata”
pok. 2a, parter
tel. 71 782 35 11

e-mail:

Lena Pożarko
pok. 2b, parter
tel. 504 799 356

e-mail: lena.kaleusz@wci.wroclaw.pl

Zespół „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”:

Paulina Marszczewska-Zbieg – kierownik zespołu
pok. 18, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: paulina.marszczewska-zbieg@wci.wroclaw.pl

Michał Gebel
pok. 17a, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: michal.gebel@wci.wroclaw.pl

Beata Gołdyn
pok. 18, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: beata.goldyn@wci.wroclaw.pl

Damian Urban
pok. 18, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: damian.urban@wci.wroclaw.pl

Agnieszka Kapysz
pok. 18, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: agnieszka.kapysz@wci.wroclaw.pl

Anna Walczak-Dombrowska
pok. 18, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: anna.walczak-dombrowska@wci.wroclaw.pl

Agnieszka Kanton-Chmielewska
pok. 18, I piętro
tel. 71 782 35 24
e-mail: agnieszka.kanton@wci.wroclaw.pl

Samodzielne stanowiska pracy:

Paweł Napora – ds. administracyjno-gospodarczych
pok. 5, parter
tel. 71 782 35 23
e-mail: pawel.napora@wci.wroclaw.pl

Romuald Gebel – ds. administracji majątkiem
pok. 1, parter
tel. 71 782 35 29
e-mail: romuald.gebel@wci.wroclaw.pl

Bożena Tracz – ds. zamówień publicznych
pok. 1, parter
tel. 71 782 35 29
e-mail: bozena.tracz@wci.wroclaw.pl

Agata Dzikowska – ds. komunikacji i promocji
e-mail: agata.dzikowska@wci.wroclaw.pl

Administrator Systemów Informatycznych:

 – główny specjalista
pok. 2a, parter
tel. 71 782 35 11

e-mail:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

radca prawny Rafał Biel
e-mail: iod@wci.wroclaw.pl

Radca prawny:

Andrzej Pasek
e-mail: andrzej.pasek@wci.wroclaw.pl

Sprawy dot. dostępności (architektoniczna, cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna):

Paweł Napora
pok. 5, parter
tel. 71 782 35 23
e-mail:
pawel.napora@wci.wroclaw.pl

Pokaż rejestr zmian