Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2019-09-05 @ 15:46:10 .

  • Organizacja zatrudnienia socjalnego
  • Zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny”
  • Projekt „RAZEM można więcej”
  • Projekt „Rodzice na start”
  • Projekt społeczny „Wrocław na językach świata”
  • Projekt „Praca dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2019-09-05 @ 15:46:10Wersja aktualna
Treść wpisów
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <li>Organizacja zatrudnienia socjalnego</li> 
Skasowano: <li>Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</li> 
Skasowano: <li>Projekt "RAZEM można więcej"</li> 
Skasowano: <li>Projekt "Rodzice na start"</li> 
Skasowano: <li>Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</li> 
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <li>Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci-naprawczej/ ">"Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .