Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 5 września 2019 o 15:46:10 .

  • Organizacja zatrudnienia socjalnego
  • Zadanie “Wrocławski Opiekun Dzienny”
  • Projekt “RAZEM można więcej”
  • Projekt “Rodzice na start”
  • Projekt społeczny “Wrocław na językach świata”
  • Projekt “Praca dla lokalnej społeczności – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
5 września 2019 o 15:46:10Wersja aktualna
Treść wpisów
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <li>Organizacja zatrudnienia socjalnego</li>  
Skasowano: <li>Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</li>  
Skasowano: <li>Projekt "RAZEM można więcej"</li>  
Skasowano: <li>Projekt "Rodzice na start"</li>  
Skasowano: <li>Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</li>  
Skasowano: <li>Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- razem-mozna-wiecej/">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- rodzice-na-start/">Projekt "Rodzice na start!"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

 .