Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 12 kwietnia 2016 o 12:41:56 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
12 kwietnia 2016 o 12:41:56Wersja aktualna
Treść wpisów
  Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- razem-mozna-wiecej/">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- rodzice-na-start/">Projekt "Rodzice na start!"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;"><li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- praca-dla-lokalnej- spolecznosci/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności" </a></li><li><a href="http:// opiekun.cis.wroclaw.pl/">Projekt "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li><li><a href="http:// www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/">Projekt "Kontynenty Wrocławia - twój bilet na rynek pracy"</a></li><li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li></ul> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li>
  Dodano: </ul>

 .