Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 5 września 2019 o 15:47:15 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
5 września 2019 o 15:47:15Wersja aktualna
Treść wpisów
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- razem-mozna-wiecej/">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- razem-mozna-wiecej/">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- rodzice-na-start/">Projekt "Rodzice na start!"</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- rodzice-na-start/">Projekt "Rodzice na start!"</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

 .