Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2016-07-20 @ 09:23:15 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2016-07-20 @ 09:23:15Wersja aktualna
Treść wpisów
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;"><li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li><li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/praca- dla-lokalnej- spolecznosci/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności" </a></li><li><a href="http:// opiekun.cis.wroclaw.pl/">Projekt "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li><li><a href="http:// www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/">Projekt "Kontynenty Wrocławia - twój bilet na rynek pracy"</a></li><li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/projekt- nowy-wymiar-zatrudnienia/">Projekt "Nowy wymiar zatrudnienia" </a></li><li><a href="http:// www.wnjs.pl">Projekt "Wrocław na językach świata"</a></li></ul>Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program "Wrocław na językach świata"</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci-naprawczej/ ">"Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
 Dodano: </ul>

 .