Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2020-09-22 @ 11:40:15 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2020-09-22 @ 11:40:15Wersja aktualna
Treść wpisów
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li> 
Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.wci.wroclaw.pl/projekt- centrum-kompetencji/">Projekt "Centrum Kompetencji"</a></li>Bez zmian: <li><a href="https:/ /www.wci.wroclaw.pl/projekt- centrum-kompetencji/">Projekt "Centrum Kompetencji"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Zadanie "Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li> 
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .