Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2015-12-10 @ 12:43:34 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2015-12-10 @ 12:43:34Wersja aktualna
Treść wpisów
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;"><li>Projekt "Praca dla lokalnej społeczności"</li><li><a href="http:// opiekun.cis.wroclaw.pl/">Projekt "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li><li><a href="http:// www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/">Projekt "Kontynenty wsparcia - twój bilet na rynek pracy"</a></li> <li>Organizacja zatrudnienia socjalnego</li></ul>Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Zadanie "Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
 Dodano: </ul>

 .