Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 10 grudnia 2015 o 12:43:34 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
10 grudnia 2015 o 12:43:34Wersja aktualna
Treść wpisów
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>
 Dodano: <li><a href="https:/ /www.wci.wroclaw.pl/projekt- centrum-kompetencji/">Projekt "Centrum Kompetencji"</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;"><li>Projekt "Praca dla lokalnej społeczności"</li><li><a href="http:// opiekun.cis.wroclaw.pl/">Projekt "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li><li><a href="http:// www.kontynenty.wci.wroclaw.pl/">Projekt "Kontynenty wsparcia - twój bilet na rynek pracy"</a></li> <li>Organizacja zatrudnienia socjalnego</li></ul>Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li>
 Dodano: </ul>

 .