Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2018-12-27 @ 10:26:45 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2018-12-27 @ 10:26:45Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;"> Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// opiekun.wci.wroclaw.pl/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// rmw.wci.wroclaw.pl">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// rns.wci.wroclaw.pl">Projekt "Rodzice na start"</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /www.wnjs.pl">Kampania społeczna "Wrocław na językach świata"</a></li> 
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wcsn.pl">Zadanie "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Zadanie "Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .