Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 27 grudnia 2018 o 10:26:45 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
27 grudnia 2018 o 10:26:45Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <ul style="list-style-type: square;"> Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// opiekun.wci.wroclaw.pl/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclawski- opiekun-dzienny/">Zadanie "Wrocławski Opiekun Dzienny"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// rmw.wci.wroclaw.pl">Projekt "RAZEM można więcej"</a></li> 
Skasowano: <li><a href="http:// rns.wci.wroclaw.pl">Projekt "Rodzice na start"</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /www.wnjs.pl">Kampania społeczna "Wrocław na językach świata"</a></li> 
 Dodano: <li><a href="https:/ /www.wci.wroclaw.pl/projekt- centrum-kompetencji/">Projekt "Centrum Kompetencji"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wcsn.pl">Zadanie "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Projekt społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Projekt "Praca dla lokalnej społeczności - Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
 Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ klub-integracji- spolecznej-we- wroclawiu/">Projekt "Klub Integracji Społecznej we Wrocławiu"</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .