Realizowane zadania publiczne

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2023-06-15 @ 08:12:30 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2023-06-15 @ 08:12:30Wersja aktualna
Treść wpisów
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ reintegracja- zawodowa-i-spoleczna/ ">Organizacja zatrudnienia socjalnego (reintegracja zawodowa i społeczna)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program społeczny "Wrocław na językach świata"</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/wroclaw- na-jezykach-swiata/">Program "Wrocław na językach świata"</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci- naprawczej/">Zadanie "Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li> Dodano: <li><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl/ wroclawskie- centrum-sprawiedliwosci-naprawczej/ ">"Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej"</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .