Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

pdf-icon Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 – dostępny plik PDF
pdf-icon Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 – skan w formacie PDF

Pokaż rejestr zmian