Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej sukcesywnej dostawy książek i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Centrum Kompetencji realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji”.