Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów i licencji na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji.