Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy drobnego sprzętu AGD i wyposażania na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji .

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów biurowych i sprzętu biurowego na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji .

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy aparatu fotograficznego na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji.

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy sprzętu elektronicznego na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji.

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy drobnych narzędzi oraz materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania „Praca Na Rzecz Społeczności Lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”.

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy odzieży roboczej na potrzeby realizacji zadania „Praca Na Rzecz Społeczności Lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej.

Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów grupowych oraz konsultacji indywidualnych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach projektu „Centrum Kompetencji.

Dotyczy: przeprowadzenia konsultacji indywidualnych z zakresu prawa dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji”.

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej sukcesywnej dostawy środków czystości na potrzeby projektu Centrum Kompetencji realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji.

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej sukcesywnej dostawy środków higienicznych na potrzeby projektu Centrum Kompetencji realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji.