Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2019-09-06 @ 10:29:30 .

W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Rybak, adres e-mail sekretariat@wci.wroclaw.pl, numer telefonu 71 782 35 11.

Grafika przedstawiająca złożoną tabelę z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2019-09-06 @ 10:29:30Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <p>W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Rybak, adres e-mail <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a>, numer telefonu 71 782 35 11.</p> 
 Dodano: <p><img class="alignnone wp-image-88 size-full" style="vertical-align: middle;" src="https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2015/12/ pdf-icon.png" alt="pdf-icon" width="32" height="32" /> <a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/2024_BZP- 00048311_01_P.pdf">Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 - <strong>dostępny plik PDF (38 kB)</strong></a><br />
 Dodano: <img class="alignnone wp-image-88 size-full" style="vertical-align: middle;" src="https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2015/12/ pdf-icon.png" alt="pdf-icon" width="32" height="32" /> <a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2023/ 01/plan_postepowan_ zam_publ_2023.pdf">Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 - <strong>dostępny plik PDF (325 kB)</strong></a><br />
Skasowano: <p><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/plan_zamowien_ 2019.png"><img class="alignnone wp-image-1740 size-full" src="https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2019/01/ plan_zamowien_2019.png" alt="Grafika przedstawiająca złożoną tabelę z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019" width="1400" height="683" /></a></p>Dodano: <img class="alignnone wp-image-88 size-full" style="vertical-align: middle;" src="https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2015/12/ pdf-icon.png" alt="pdf-icon" width="32" height="32" /> <a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2022/ 01/wci_doc_202201191144_ a11y.pdf">Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - <strong>dostępny plik PDF (324 kB)</strong></a><br />
 Dodano: <img class="alignnone wp-image-88 size-full" style="vertical-align: middle;" src="https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2015/12/ pdf-icon.png" alt="pdf-icon" width="32" height="32" /> <a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/wci_doc_202101151309_ a11y.pdf">Informacja dotycząca planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021 - <strong>dostępny plik PDF  (327 kB)</strong></a></p>

 .