Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną pn. “świadczenie usług cateringowych oraz sukcesywna dostawa poczęstunku dla beneficjentów Wrocławskiego Centrum Integracji”.