Przeglądasz starszą wersję wpisu z 10 lutego 2017 o 15:17:31 .

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Wrocławskiego Centrum Integracji


Dane adresowe:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

czynne w godz. 8:00 – 16:00

tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12

Adres strony internetowej: www.wci.wroclaw.pl
Adres e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP

NIP: 894-307-11-18
REGON: 363307480

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Odbiorca:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.


Logo zgodności z WCAG w wersji 2.1, poziom AA
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
10 lutego 2017 o 15:17:31Wersja aktualna
Treść wpisów
 Dodano: <h1 style="text-align: center; font-size: 1.4em">Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej<br> Wrocławskiego Centrum Integracji</h1><br><h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em">Dane adresowe:</h2>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #0e4d7a;"><strong> Wrocławskie Centrum Integracji</strong></span><br />Dodano: <p style="text-align: center;">Wrocławskie Centrum Integracji<br>ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław<br>czynne w godz. 8:00 -&nbsp;16:00</p>
Skasowano: ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław<br /> 
Skasowano: czynne w godz. 8:00 - 16:00</p> 
Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12</p>Bez zmian: <p style="text-align: center;">tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><a href="http:// www.wci.wroclaw.pl" target="_blank" >www.wci.wroclaw.pl</a><br /> 
 Dodano: <p style="text-align: center;">Adres strony internetowej: <a href="http:// www.wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >www.wci.wroclaw.pl< /a><br>Adres e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a></p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;">NIP: &nbsp;894-307- 11-18<br>REGON: &nbsp;363307480</p>
 Dodano: <h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em">Dane do faktur:</h2>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><em> Nabywca:</em><br>Gmina Wrocław<br>pl. Nowy Targ 1-8, 50-141&nbsp;Wrocław<br>NIP 897-13-83-551< br><em>Odbiorca:</em><br> Wrocławskie Centrum Integracji<br>ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław</p>
 Dodano: <p style="text-align: center;"><strong> &nbsp;</strong></p>
 Dodano: <p style="text-align: left;"><strong>Biuletyn Informacji Publicznej</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.</p>
 Dodano: <hr>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" target="_blank" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a></p><br />Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/slownik- skrotow/">Słownik skrótów »</a></li>
Skasowano: <p style="text-align: center;">NIP:  894-307-11-18<br />  
Skasowano: REGON: 363307480</p> 
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong><br />  
Skasowano: Dane do faktur:<br /> 
Skasowano: </strong>Gmina Wrocław<br /> 
Skasowano: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław<br /> 
Skasowano: NIP 897-13-83-551<br /> 
Skasowano: Jednostka organizacyjna:<br /> 
Skasowano: Wrocławskie Centrum Integracji<br /> 
Skasowano: ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław</p><br /> 
Skasowano: <p style="text-align: center;"><span style="color: #0e4d7a;"><strong>Redakcja BIP</strong></span></p> 
Skasowano: <p style="text-align: center;">Jadwiga Góralewicz<br /> 
Skasowano: Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji<br /> 
Skasowano: tel. 71 782 35 13<br /> 
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl" target="_blank" >jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl<br /> 
Skasowano: </a>czynności: zatwierdzanie treści biuletynu</p> 
Skasowano: <p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-96 alignnone" style="margin-bottom: -8px;" src="https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/ 2015/12/bip_ar.png" alt="Administrator" width="93" height="26" /><br /> 
Skasowano: tel. 71 782 35 11<br /> 
Skasowano: e-mail: <a href="mailto: bip@wci.wroclaw.pl" target="_blank" >bip@wci.wroclaw.pl</a><br /> 
Skasowano: czynności: wprowadzanie i modyfikacja treści biuletynu, administrowanie stronami biuletynu</p> 
Skasowano: <p style="text-align: justify;">Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.</p>  
Skasowano: <hr />  
Skasowano: <p style="text-align: justify;"><i class="genericon genericon-external" style="color: #003aaf;"></i> <strong><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/instrukcja- korzystania-z- bip/">Instrukcja korzystania z BIP »</a></strong><br /> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/instrukcja- korzystania-z- bip/">Instrukcja korzystania z BIP&nbsp;»</a></li>
Skasowano: <i class="genericon genericon-external" style="color: #003aaf;"></i> <strong><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/ cis_archiwalny/">Wersja archiwalna BIP Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu »< /a></strong></p> 
 Dodano: </ul>
 Dodano: <img width="368" height="130" src="https:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/wcag2.1AA-blue-v.png" alt="Logo zgodności z WCAG w wersji 2.1, poziom AA" srcset="https: //bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/wcag2.1AA-blue-v.png 368w, https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ wcag2.1AA-blue- v-300x106.png 300w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" />

 .