Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2019-12-30 @ 13:42:08 .

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Wrocławskiego Centrum Integracji

 

Dane adresowe:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

czynne w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

Numer telefonu (Sekretariat):
71 782 35 11, 504 799 565

Adres strony internetowej: www.wci.wroclaw.pl
Adres e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP

NIP: 894-307-11-18
REGON: 363307480

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Odbiorca:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.


 
 
Logo zgodności z WCAG w wersji 2.1, poziom AA
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2019-12-30 @ 13:42:08Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <h1 style="text-align: center; font-size: 1.4em">Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej<br> Wrocławskiego Centrum Integracji</h1><br><h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em">Dane adresowe:</h2> Dodano: <h1 style="text-align: center; font-size: 1.4em;">Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej<br />Wrocławskiego Centrum Integracji</h1>
 Dodano: <p> </p>
 Dodano: <h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em;">Dane adresowe:</h2>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Wrocławskie Centrum Integracji<br>ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław<br>czynne w godz. 8:00 -&nbsp;16:00</p> Dodano: <p style="text-align: center;">Wrocławskie Centrum Integracji<br />ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław<br />czynne w dni robocze w godz. 7:30 - 15:30</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12</p> 
 Dodano: <p style="text-align: center;">Numer telefonu (Sekretariat):<br />71 782 35 11, 504 799 565</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Adres strony internetowej: <a href="http:// www.wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >www.wci.wroclaw.pl< /a><br>Adres e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a></p> Dodano: <p style="text-align: center;">Adres strony internetowej: <a href="http:// www.wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >www.wci.wroclaw.pl</a><br />Adres e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP</p> Dodano: <p style="text-align: center;">Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP<br /></p>
Skasowano: <p style="text-align: center;">NIP: &nbsp;894-307- 11-18<br>REGON: &nbsp;363307480</p> Dodano: <p style="text-align: center;">NIP:  894-307-11-18<br />REGON: 363307480</p>
Skasowano: <h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em">Dane do faktur:</h2> Dodano: <h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em;">Dane do faktur:</h2>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><em> Nabywca:</em><br>Gmina Wrocław<br>pl. Nowy Targ 1-8, 50-141&nbsp;Wrocław<br>NIP 897-13-83-551< br><em>Odbiorca:</em><br> Wrocławskie Centrum Integracji<br>ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław</p> Dodano: <p style="text-align: center;"><em> Nabywca:</em><br />Gmina Wrocław<br />pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław<br />NIP 897-13-83-551<br /><em>Odbiorca:</em><br />Wrocławskie Centrum Integracji<br />ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław</p>
Skasowano: <p style="text-align: center;"><strong> &nbsp;</strong></p> Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>  </strong></p>
Bez zmian: <p style="text-align: left;"><strong>Biuletyn Informacji Publicznej</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.</p>Bez zmian: <p style="text-align: left;"><strong>Biuletyn Informacji Publicznej</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.</p>
Skasowano: <hr> Dodano: <hr />
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/slownik- skrotow/">Słownik skrótów »</a></li>Bez zmian: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/slownik- skrotow/">Słownik skrótów »</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/instrukcja- korzystania-z- bip/">Instrukcja korzystania z BIP&nbsp;»</a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/instrukcja- korzystania-z- bip/">Instrukcja korzystania z BIP »</a></li>
Skasowano: </ul> Dodano: </ul>
 Dodano:  
 Dodano: <a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2023/ 04/Raport_Dostepnosc_ 31.01.2021.pdf">Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r. (59,5 kB)</a>
 Dodano:  
Skasowano: <img width="368" height="130" src="http://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ wcag2.1AA-blue-v.png" alt="Logo zgodności z WCAG w wersji 2.1, poziom AA" srcset="http: //bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/wcag2.1AA-blue-v.png 368w, http://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ wcag2.1AA-blue- v-300x106.png 300w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" /> Dodano: <img width="368" height="130" src="https:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/wcag2.1AA-blue-v.png" alt="Logo zgodności z WCAG w wersji 2.1, poziom AA" srcset="https: //bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 12/wcag2.1AA-blue-v.png 368w, https://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2019/12/ wcag2.1AA-blue- v-300x106.png 300w" sizes="(max-width: 368px) 100vw, 368px" />
Skasowano: <h2 style="font-size: 1.1em;"><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/deklaracja- dostepnosci/">Deklaracja dostępności</a></h2> 

 .