Zapytanie ofertowe nr 16/03/2019/ZAM

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej dla grupy opiekun osoby zależnej na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

pdf-icon Treść zapytania
pdf-icon Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Rejestr zmian:
Wrocławskie Centrum Integracji © 2015