Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy: otwartego konkursu ofert z dn. 10.04.2019 r. na realizację zadania publicznego – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez Dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2020 r. (z możliwością przedłużenia).

pdf-icon Treść ogłoszenia o wyniku

Rejestr zmian:
Wrocławskie Centrum Integracji © 2015