Przeglądasz starszą wersję wpisu z 5 września 2019 o 14:37:08 .

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Wrocławskiego Centrum Integracji


Dane adresowe:

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

czynne w godz. 8:00 – 16:00

tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12

Adres strony internetowej: www.wci.wroclaw.pl
Adres e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP

NIP: 894-307-11-18
REGON: 363307480

Dane do faktur:

Nabywca:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Odbiorca:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.


Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
5 września 2019 o 14:37:08Wersja aktualna
Treść wpisów
<p><!--</p>  
  <h1 style="text-align: center; font-size: 1.4em">Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej<br> Wrocławskiego Centrum Integracji</h1><br><h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em">Dane adresowe:</h2>
<strong style="color: #ff1111">Informujemy, że dn. 24.12.2018 r. Wrocławskie Centrum Integracji czynne jest do godziny 12:00.</strong> <p style="text-align: center;">Wrocławskie Centrum Integracji<br>ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław<br>czynne w godz. 8:00 -&nbsp;16:00</p>
<p><br>  
--></p>  
<h3 style="text-align: center;">Wrocławskie Centrum Integracji</h3>  
<p style="text-align: center;">ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław<br />  
czynne w godz. 8:00 - 16:00</p>  
<p style="text-align: center;">tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12</p> <p style="text-align: center;">tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12</p>
<p style="text-align: center;">Adres strony internetowej: <a href="http:// www.wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >www.wci.wroclaw.pl</a><br />  
Adres e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a></p>  
  <p style="text-align: center;">Adres strony internetowej: <a href="http:// www.wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >www.wci.wroclaw.pl< /a><br>Adres e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a></p>
  <p style="text-align: center;">Identyfikator skrzynki ePUAP: WCI/SkrytkaESP</p>
<p style="text-align: center;">NIP:  894-307-11-18<br />  <p style="text-align: center;">NIP: &nbsp;894-307- 11-18<br>REGON: &nbsp;363307480</p>
REGON: 363307480</p>  
<h3 style="text-align: center;">Dane do faktur:</h3>  <h2 style="text-align: center; font-size: 1.3em">Dane do faktur:</h2>
  <p style="text-align: center;"><em> Nabywca:</em><br>Gmina Wrocław<br>pl. Nowy Targ 1-8, 50-141&nbsp;Wrocław<br>NIP 897-13-83-551< br><em>Odbiorca:</em><br> Wrocławskie Centrum Integracji<br>ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław</p>
<p style="text-align: center;"><em> Nabywca:</em><br />  <p style="text-align: center;"><strong> &nbsp;</strong></p>
Gmina Wrocław<br />  
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław<br />  
NIP 897-13-83-551<br />  
<em>Odbiorca:</em><br />  
Wrocławskie Centrum Integracji<br />  
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław</p>  
<h3 style="text-align: center;">Redakcja BIP</h3>  
<p style="text-align: center;">Jadwiga Góralewicz<br />  
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji<br />  
tel. 71 782 35 13<br />  
e-mail: <a href="mailto: jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl</a><br />  
czynności: zatwierdzanie treści biuletynu</p>  
<p style="text-align: center;">Adrian Rode<br />  
tel. 71 782 35 11<br />  
e-mail: <a href="mailto: bip@wci.wroclaw.pl" rel="noopener" >bip@wci.wroclaw.pl</a><br />  
czynności: wprowadzanie i modyfikacja treści biuletynu, administrowanie stronami biuletynu</p>  
<p style="text-align: center;"><strong>Biuletyn Informacji Publicznej</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.</p>  <p style="text-align: left;"><strong>Biuletyn Informacji Publicznej</strong> to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.</p>
<hr />  <hr>
<ul style="list-style-type: circle;"> <ul style="list-style-type: circle;">
  <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/slownik- skrotow/">Słownik skrótów »</a></li>
<li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/instrukcja- korzystania-z- bip/">Instrukcja korzystania z BIP »</a></li>  <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/instrukcja- korzystania-z- bip/">Instrukcja korzystania z BIP&nbsp;»</a></li>
<li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/ cis_archiwalny/">Wersja archiwalna BIP Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu</a><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/ cis_archiwalny/ "> »</a></li>  
</ul><p>Deklaracja dostępności</p> </ul>
   <img width="88" height="31" src="http://bip.wci.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/2019/09/ wcag2AA-blue.png" alt="Logo zgodności z WCAG 2.0 poziom AA" />
   <h2 style="font-size: 1.1em;"><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/deklaracja- dostepnosci/">Deklaracja dostępności</a></h2>

 .