Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2019-09-06 @ 10:31:17 .

  1. Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Sekretariat Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 11, parter).
  3. Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.
  4. Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  5. Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 10, parter) w godz. 15:00 – 16:00.
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2019-09-06 @ 10:31:17Wersja aktualna
Treść wpisów
Bez zmian: <ol>Bez zmian: <ol>
Bez zmian: <li>Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.</li>Bez zmian: <li>Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.</li>
Bez zmian: <li>Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Sekretariat Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 11, parter).</li>Bez zmian: <li>Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Sekretariat Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 11, parter).</li>
Bez zmian: <li>Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.</li>Bez zmian: <li>Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.</li>
Bez zmian: <li>Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.</li>Bez zmian: <li>Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.</li>
Skasowano: <li>Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 10, parter) w godz. 15:00 - 16:00.</li> Dodano: <li>Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 10, parter) w godz. 15:00 - 16:00 po wcześniejszym umówieniu.</li>
Bez zmian: </ol>Bez zmian: </ol>

 .