Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 10 grudnia 2015 o 12:44:50 .

  1. Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
  2. Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez specjalistę ds. administracyjno-gospodarczych.
  3. Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.
  4. Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
  5. Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji, w godz. 15:00 – 16:00.
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
10 grudnia 2015 o 12:44:50Wersja aktualna
Treść wpisów
 Dodano: <ol>
 Dodano: <li>Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.</li>
 Dodano: <li>Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez Sekretariat Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 11, parter).</li>
 Dodano: <li>Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.</li>
Skasowano: <ol><li style="text-align: justify;">Skargi i wnioski mogą być składane do Wrocławskiego Centrum Integracji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.</li><li style="text-align: justify;">Skargi i wnioski podlegają obowiązkowej rejestracji w odrębnym rejestrze prowadzonym przez specjalistę ds. administracyjno- gospodarczych.</li><li style="text-align: justify;">Skargi i wnioski, o których mowa w pkt. 1 Dyrektor przekazuje do rozpatrzenia i wyjaśnienia podległym pracownikom, a następnie udziela odpowiedzi w terminie ustawowym.</li><li style="text-align: justify;">Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.</li><li style="text-align: justify;">Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji, w godz. 15:00 - 16:00.</li></ol>Dodano: <li>Wszelkie informacje publiczne udostępniane są na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Integracji bądź na wniosek pisemny lub ustny interesanta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.</li>
 Dodano: <li>Dyrektor przyjmuje osobiście interesantów w każdy czwartek w siedzibie Wrocławskiego Centrum Integracji (pok. 10, parter) w godz. 15:00 - 16:00 po wcześniejszym umówieniu.</li>
 Dodano: </ol>

 .