Sprawozdania z działalności

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2023-04-19 @ 13:38:09 .

W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kanton-Chmielewska, adres e-mail sekretariat@wci.wroclaw.pl, numer telefonu 71 782 35 11.

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2023-04-19 @ 13:38:09Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <p>W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kanton-Chmielewska<span id="a11y-osoba">, adres e-mail</span> <a id="a11y-email" href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a>, numer telefonu <span id="a11y-telefon">71 782 35 11.</span></p> Dodano: <p>W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maliszewska<span id="a11y-osoba">, adres e-mail</span> <a id="a11y-email" href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a>, numer telefonu <span id="a11y-telefon">71 782 35 11 lub 504 799 565.</span></p>
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2019_a11y.pdf" >Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze roku 2019 - <strong>dostępny plik PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2019_a11y.pdf" >Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze roku 2019 - <strong>dostępny plik PDF</strong> (281 kB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/sprawozdanie_ finansowe_2018.pdf" >Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (38 stron zawierających złożone tabele, pieczątki i podpisy)</a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/sprawozdanie_ finansowe_2018.pdf" >Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (38 stron zawierających złożone tabele, pieczątki i podpisy) (8,6 MB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2018_a11y.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2018 - <strong>dostępny plik PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2018_a11y.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2018 - <strong>dostępny plik PDF</strong> (417 kB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2017_a11y.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017 - <strong>dostępny plik PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2017_a11y.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017 - <strong>dostępny plik</strong> PDF (346 kB)</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .