Sprawozdania z działalności

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 5 września 2019 o 15:47:50 .

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
5 września 2019 o 15:47:50Wersja aktualna
Treść wpisów
  Dodano: <p>W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kanton-Chmielewska<span id="a11y-osoba">, adres e-mail</span> <a id="a11y-email" href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a>, numer telefonu <span id="a11y-telefon">71 782 35 11.</span></p>
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;"> Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
  Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2019_a11y.pdf" >Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze roku 2019 - <strong>dostępny plik PDF</strong></a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/sprawozdanie_ finansowe_2018.pdf" >Sprawozdanie finansowe za 2018 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (38 stron zawierających złożone tabele, pieczątki i podpisy)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 07/sprawozdanie_ finansowe_2018.pdf" >Sprawozdanie finansowe za 2018 r.</a></li>  Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2018_a11y.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2018 - <strong>dostępny plik PDF</strong></a></li>
  Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 06/sprawozdanie_ roczne_2017_a11y.pdf" >Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017 - <strong>dostępny plik PDF</strong></a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>

 .