Słownik skrótów

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2022-10-06 @ 10:31:58 .

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP:

  • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
  • WCI – Wrocławskie Centrum Integracji
  • UM Wrocławia – Urząd Miejski Wrocławia
  • SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej
  • REGON – Rejestr Gospodarki Narodowej
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • HTML – HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych)
  • PDF – Portable Document Format (format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych)
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:

Nie odnotowano zmian w treści między wersją aktualną (2022-10-06 @ 10:31:58) a wersją obecnie przeglądaną (zmiany mogły obejmować tylko formatowanie tekstu).