Słownik skrótów

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2019-09-06 @ 00:13:45 .

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP:

  • BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
  • WCI – Wrocławskie Centrum Integracji
  • SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej
  • REGON – Rejestr Gospodarki Narodowej
  • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • HTML – HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych)
  • PDF – Portable Document Format (format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych)
Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2019-09-06 @ 00:13:45Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <p>Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie < strong>Biuletynu Informacji Publicznej</strong> (<em>Dz. U. Nr 10, poz. 68</em>), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. <strong>W celu ułatwienia</strong> użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP:</p> Dodano: <p>Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie < strong>Biuletynu Informacji Publicznej</strong> (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. <strong>W celu ułatwienia</strong> użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP:</p>
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li style="list-style-type: none;">Bez zmian: <li style="list-style-type: none;">
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Bez zmian: <li><strong>BIP</strong> - Biuletyn Informacji Publicznej</li>Bez zmian: <li><strong>BIP</strong> - Biuletyn Informacji Publicznej</li>
Bez zmian: <li><strong>WCI</strong> - Wrocławskie Centrum Integracji</li>Bez zmian: <li><strong>WCI</strong> - Wrocławskie Centrum Integracji</li>
 Dodano: <li><strong>UM Wrocławia</strong> - Urząd Miejski Wrocławia</li>
Bez zmian: <li><strong>SIWZ</strong> - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia</li>Bez zmian: <li><strong>SIWZ</strong> - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia</li>
Bez zmian: <li><strong>NIP</strong> - Numer Identyfikacji Podatkowej</li>Bez zmian: <li><strong>NIP</strong> - Numer Identyfikacji Podatkowej</li>
Bez zmian: <li><strong>REGON</strong> - Rejestr Gospodarki Narodowej</li>Bez zmian: <li><strong>REGON</strong> - Rejestr Gospodarki Narodowej</li>
Bez zmian: <li><strong>ePUAP</strong> - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</li>Bez zmian: <li><strong>ePUAP</strong> - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej</li>
Bez zmian: <li><strong>HTML</strong> - HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych)</li>Bez zmian: <li><strong>HTML</strong> - HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron internetowych)</li>
Bez zmian: <li><strong>PDF</strong> - Portable Document Format (format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych)</li>Bez zmian: <li><strong>PDF</strong> - Portable Document Format (format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych)</li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>
Bez zmian: </li>Bez zmian: </li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .