Majątek jednostki

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2015-12-10 @ 12:44:21 .

Brak informacji o majątku jednostki.

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2015-12-10 @ 12:44:21Wersja aktualna
Treść wpisów
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2023 r. –  10 763 804,74 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe –  9 097 023,18 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe –  1 531 235,37 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne –  135 546,19 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2022 r. –  10 712 255,69 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe –  9 080 381,67 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe –  1 496 327,83 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne –  135 546,19 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2021 r. –  10 595 876,35 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe –  9 080 381,67 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe –  1 396 835,49 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne –  118 659,19 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2020 r. –  10 583 915,89 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe –  9 094 686,67 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe –  1 365 309,23 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne –  123 919,99 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2019 r. – 13 856 483,67 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe – 12 616 851,46 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe – 1 120 712,22 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2018 r. – 10 401 338,24 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe – 9 297 449,84 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe – 984 968,41 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2017 r. – 10 389 510,39 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe – 9 315 334,63 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe – 955 255,77 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł</li>
 Dodano: </ul>
 Dodano: <h3>Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2016 r. – 2 035 061,33 zł, w tym:</h3>
 Dodano: <ul style="list-style-type: circle;">
 Dodano: <li>środki trwałe – 954 236,41 zł</li>
 Dodano: <li>pozostałe środki trwałe – 993 605,23 zł</li>
 Dodano: <li>wartości niematerialne i prawne – 87 219,69 zł</li>
Skasowano: <p><em>Brak informacji o majątku jednostki.</em></p>Dodano: </ul>

 .