Kontakt

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
NIP 894-307-11-18, REGON 363307480
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl
www.wci.wroclaw.pl


Dane do faktur:
Nabywca:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Odbiorca:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław


Sekretariat

Beata Rybak
pok. 11
tel. 71 782 35 11
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl


Dyrektor

Jadwiga Góralewicz
pok. 10
tel. 71 782 35 13
e-mail: jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl


Zastępca Dyrektora

Ewa Żmuda
pok. 3a
tel. 71 782 35 18
e-mail: ewa.zmuda@wci.wroclaw.pl


Główny księgowy
Dorota Lignarska
pok. 12a
tel. 71 782 35 14
e-mail: dorota.lignarska@wci.wroclaw.pl


Specjalista ds. kadr i płac

Justyna Psiuk
pok. 12a
tel. 71 782 35 14
e-mail: beata.turuta@wci.wroclaw.pl


Dział reintegracji
Regina Nowak
pok. 3b
tel. 71 782 35 22
e-mail: regina.nowak@wci.wroclaw.pl

 

Zespół ds. Organizacji i Monitoringu
Natasza Marcinkiewicz
pok. 18
tel. 71 782 35 16
e-mail: natasza.marcinkiewicz@wci.wroclaw.pl


Biuro „Praca Dla Lokalnej Społeczności –
Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”

Magdalena Taraszkiewicz
pok. 5
tel. 71 782 35 24
e-mail: magdalena.taraszkiewicz@wci.wroclaw.pl


Biuro zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”
Agnieszka Wywrot
pok. 23a
tel. 71 782 35 17
e-mail: agnieszka-wywrot@wci.wroclaw.pl


Biuro projektu „RAZEM można więcej”

Ewa Wilk
pok. 14
tel. 71 782 35 20/21
e-mail: ewa.wilk@wci.wroclaw.pl


Biuro projektu „Rodzice na start”

Natasza Marcinkiewicz
pok. 18
tel. 71 782 35 16
e-mail: natasza.marcinkiewicz@wci.wroclaw.pl

 

Informatyk / Administrator IT
Administrator
pok. 2
e-mail: informatyk@wci.wroclaw.pl


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Mateusz Wilczyński
e-mail: iod@wci.wroclaw.pl

Rejestr zmian:
Wrocławskie Centrum Integracji © 2015