Ogłoszenie nr 588162-N-2019 z dnia 2019-08-22 r.

Dotyczy: zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu – zakup i dostawa garnków i patelni.

pdf-icon Treść ogłoszenia
pdf-icon SIWZ
pdf-icon Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy
pdf-icon Załącznik nr 3 – Formularz oferty
pdf-icon Załącznik nr 4 – Oświadczenie (grupa kapitałowa)
pdf-icon Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Pokaż rejestr zmian