Ogłoszenie nr 588162-N-2019 z dnia 2019-08-22 r. – Zestawienia ofert złożonych w postępowaniu

Dotyczy: zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu – zakup i dostawa garnków i patelni.

pdf-icon Zestawienie ofert
pdf-icon Załącznik nr 4 – Oświadczenie (grupa kapitałowa)

Pokaż rejestr zmian