Kontrole

Przeglądasz starszą wersję wpisu z 2022-03-07 @ 09:00:20 .

W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kanton-Chmielewska, adres e-mail sekretariat@wci.wroclaw.pl, numer telefonu 71 782 35 11.

Pokaż rejestr zmian
Szczegóły dokonanych zmian:
2022-03-07 @ 09:00:20Wersja aktualna
Treść wpisów
Skasowano: <p>W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kanton-Chmielewska, adres e-mail <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a>, numer telefonu 71 782 35 11.</p> Dodano: <p>W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Maliszewska, adres e-mail <a href="mailto: sekretariat@wci.wroclaw.pl" >sekretariat@wci.wroclaw.pl</a>, numer telefonu 71 782 35 11 lub 504 799 565.</p>
Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">Bez zmian: <ul style="list-style-type: circle;">
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/wci_doc_201707271228.pdf">Protokół nr DAS6.9011.2.2017.WTA17.1.2.KWO z dn. 25.07.2017r. z czynności przeprowadzonych w okresie od 26.06.2017 r. do 20.07.2017 r. we Wrocławskim Centrum Integracji w zakresie projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” (nr 12/2-2015/FAMI) w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu realizacji Programu audytu projektów w ramach FAMI, prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/FAMI/143/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/wci_doc_201707271228.pdf">Protokół nr DAS6.9011.2.2017.WTA17.1.2.KWO z dn. 25.07.2017r. z czynności przeprowadzonych w okresie od 26.06.2017 r. do 20.07.2017 r. we Wrocławskim Centrum Integracji w zakresie projektu „Kontynenty Wrocławia – Twój bilet na rynek pracy” (nr 12/2-2015/FAMI) w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu realizacji Programu audytu projektów w ramach FAMI, prowadzonego na podstawie upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr MF/DAS/FAMI/143/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (4,5 MB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/wci_doc_201612281448.pdf">Protokół nr UKS02W2E.7112.85.2016.WK.3 z dn. 28.12.2016 r. z czynności przeprowadzonych w okresie od 23.11.2016 r. do 28.12.2016 r. we Wrocławskim Centrum Integracji w zakresie projektu "Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy" (nr 12/2-2015/FAMI) w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji prowadzonego na podstawie upoważnień Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. - <strong>skan w formacie PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2015/ 12/wci_doc_201612281448.pdf">Protokół nr UKS02W2E.7112.85.2016.WK.3 z dn. 28.12.2016 r. z czynności przeprowadzonych w okresie od 23.11.2016 r. do 28.12.2016 r. we Wrocławskim Centrum Integracji w zakresie projektu "Kontynenty Wrocławia - Twój bilet na rynek pracy" (nr 12/2-2015/FAMI) w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji prowadzonego na podstawie upoważnień Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (12,4 MB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wci_doc_201908211318.pdf">Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.06.01.02-02-0009/17 pn. "Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu" z dnia 6 sierpnia 2019 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="http:// bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2019/ 08/wci_doc_201908211318.pdf">Informacja pokontrolna z kontroli projektu nr RPDS.06.01.02-02-0009/17 pn. "Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu" z dnia 6 sierpnia 2019 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (2,9 MB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/19-11-2020- ZW.pdf">Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy nr 160245-53-K032-Ws01/20 po przeprowadzeniu kontroli w dniach 9, 16, 25.09, 12, 16, 19.10.2020 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2020/ 11/19-11-2020- ZW.pdf">Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy nr 160245-53-K032-Ws01/20 po przeprowadzeniu kontroli w dniach 9, 16, 25.09, 12, 16, 19.10.2020 r. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (700 kB)</a></li>
Skasowano: <li><a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/60-03-2022- zw.pdf">Wystąpienie pokontrolne Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKN-KPZ.1711.1.2022 (00023152/2022/W) z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie kontroli wybranych zagadnień dot. umów zawieranych w ramach programu "Wrocławski Opiekun Dzienny za okres od 01.10.2021 r. do dnia kontroli. - <strong>skan w formacie PDF</strong></a></li> Dodano: <li><a href="https:/ /bip.wci.wroclaw.pl/wp-content/ uploads/2022/ 03/60-03-2022- zw.pdf">Wystąpienie pokontrolne Wydziału Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WKN-KPZ.1711.1.2022 (00023152/2022/W) z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie kontroli wybranych zagadnień dot. umów zawieranych w ramach programu "Wrocławski Opiekun Dzienny za okres od 01.10.2021 r. do dnia kontroli. - <strong>skan w formacie PDF</strong> (570 kB)</a></li>
Bez zmian: </ul>Bez zmian: </ul>

 .