Ogłoszenie nr 576544-N-2019 – Odpowiedzi na pytania i poprawa oczywistej omyłki pisarskiej

Dotyczy: zakupu mebli oraz wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu – zakup i dostawa wyposażenia pracowni krawieckiej.

pdf-icon Odpowiedzi na pytania

Pokaż rejestr zmian