Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy 5 urządzeń wielofunkcyjnych SAMSUNG PROXPRESS M3870FW wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji.

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej dla grupy pracownik remontowo – budowlany na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej dla grupy pracownik remontowo – budowlany na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy Zakupu i bezpłatnej dostawy drobnych materiałów budowlanych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji (dwie części zamówienia)