Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 8/06/2019/ZAM

Dotyczy: zakup i bezpłatna dostawa materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej dla grupy pracownik remontowo-budowlany na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 6/06/2019/ZAM

Dotyczy: emisji spotów informacyjno – promocyjnych dla Wrocławskiego Centrum Integracji, w radiu publicznym lub komercyjnym, na potrzeby kampanii „Wrocław Na Językach Świata”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 2/06/2019/ZAM

Dotyczy: przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET ENDPOINT ANTIVIRUS – 1 rok, 121 stanowisk (identyfikator posiadanej licencji – 333-EJW-XC9).

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 14/05/2019/ZAM

Dotyczy: zakupu materiałów do realizacji zajęć warsztatów kompetencji społecznych wraz z dostawą.

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Integracji © 2015