Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 11/03/2019/ZAM

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy modeli anatomicznych do ćwiczeń w ramach projektu „RAZEM można więcej”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 12/03/2019/ZAM

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy modeli anatomicznych do ćwiczeń w ramach projektu „RAZEM można więcej”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 5/03/2019/ZAM

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych do Punktów Opieki Dziennej w ramach projektu ”Rodzice na start”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 4/03/2019/ZAM

Dotyczy: zakupu i bezpłatnej dostawy pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych do Punktów Opieki Dziennej w ramach projektu ”Rodzice na start”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 3/03/2019/ZAM

Dotyczy: świadczenia usługi przeprowadzenia indywidualnych i grupowych konsultacji psychologicznych.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 2/03/2019/ZAM

Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz konsultacji indywidualnych dla uczestników i pełnienie dyżurów w Banku Porad dla uczestników projektu lub uczestników projektu z członkami ich Rodzin w ramach projektu „RAZEM można więcej”.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2019/ZAM

Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów grupowych – „Trening Obywatelski” oraz udzielanie konsultacji indywidualnych i pełnienie dyżurów w Banku Porad dla uczestników projektu lub uczestnicy projektu z członkami ich Rodzin w ramach projektu „RAZEM można więcej.

Czytaj dalej »

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL BASE” na potrzeby projektu „Razem można więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz egzaminów z zakresu modułów ECDL BASE.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 21/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy zestawów książek edukacyjnych dla uczestników szkolenia dla Dziennego Opiekuna w ramach projektu ”Rodzice na start”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 17/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu Niezła Sztuka na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 16/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu Niezła Sztuka na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 15/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu Niezła Sztuka na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 14/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu Niezła Sztuka na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 9/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów biurowych na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 12/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów dydaktycznych na potrzeby Projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 11/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy odzieży ochronnej – fartuchów dla uczestników szkolenia dla Dziennego Opiekuna w ramach projektu Rodzice na Start

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 8/02/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 2/02/2019/ZAM

Dotyczy: Usługi w zakresie szkoleń zawodowych, polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL BASE” na potrzeby projektu „Razem można więcej”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz egzaminów z zakresu modułów ECDL BASE.

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe Nr 13/01/2019/ZAM

Dotyczy: „Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Wrocławskiego Centrum Integracji”

Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe nr 2/02/2018/ZAM

Dotyczy: świadczenia usług w zakresie usług doradczych przy realizacji Projektu „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu” współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Integracji © 2015