Dotyczy: Zakupu środków czystości do realizacji zajęć zawodowych uczestników Działu Reintegracji Wrocławskiego Centrum Integracji

Dotyczy: usługi wydruku plakatów i ulotek.