Dotyczy: Dostawy artykułów budowlanych do realizacji zajęć w ramach reintegracji zawodowej