Zamówienia publiczne – Dostawy

Ogłoszenie nr 576544-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Dotyczy: zakupu mebli oraz wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu – zakup i dostawa wyposażenia pracowni krawieckiej.

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Integracji © 2015