Ogłoszenia

Otwarty konkurs na Dziennego Opiekuna

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na Dziennego Opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start”.

Oferty można składać do 29.04.2019 r. do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu.

Poniżej dokumentacja konkursowa:

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy: otwartego konkursu ofert z dn. 10.04.2019 r. na realizację zadania publicznego – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez Dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.08.2020 r. (z możliwością przedłużenia).

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs na Dziennego Opiekuna

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na Dziennego Opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start!”.

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs na Dziennego Opiekuna

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na Dziennego Opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start”.

Oferty można składać do 05.04.2019 r. do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu.
Poniżej dokumentacja konkursowa:

Czytaj dalej »

Ogłoszenie o konkursie

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na Dziennego Opiekuna w ramach projektu „Rodzice na start”. Oferty można składać do 18.03.2019 r. do godz. 14.00. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze projektu. Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy: zamknięcia bez rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 16.10.2018 r. na realizację zadania publicznego – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez Dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. (z możliwością przedłużenia).

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Dotyczy: Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, działając w imieniu Prezydenta Wrocławia, ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. (z możliwością przedłużenia), zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157).

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 01.10.2018 r. na realizację zadania publicznego – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez Dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. (z możliwością przedłużenia).

Czytaj dalej »

Otwarty konkurs ofert

Dotyczy: Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, działając w imieniu Prezydenta Wrocławia, ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. (z możliwością przedłużenia), zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157).

Czytaj dalej »

Wyniki otwartego konkursu ofert

Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dn. 21.08.2018 r. na realizację zadania publicznego – Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez Dziennego opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Integracji w imieniu Gminy Wrocław w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r. (z możliwością przedłużenia).

Czytaj dalej »

Wrocławskie Centrum Integracji © 2015