Zapytanie ofertowe nr 7/10/2019/ZAM

Dotyczy: Zakupu i bezpłatnej dostawy materiałów do prowadzenia warsztatu reintegracji zawodowej dla grupy pracownik remontowo – budowlany na potrzeby projektu „RAZEM można więcej”

pdf-icon Treść zapytania ofertowego – dostępny plik PDF
pdf-icon Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Pokaż rejestr zmian