Zapytanie ofertowe nr 4/04/2019/ZAM

Dotyczy: usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych „Kurs komputerowy z egzaminem ECDL BASE” na potrzeby projektu „Razem można więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020, obejmującego teoretyczne i praktyczne zagadnienia oraz egzaminów z zakresu modułów ECDL BASE.

pdf-icon Treść zapytania
pdf-icon Załącznik do zapytania
pdf-icon Informacja w zakresie ochrony danych osobowych

Rejestr zmian:
Wrocławskie Centrum Integracji © 2015