Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 26.09.2019 r., którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 26.09.2019r., którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław, do 31.12.2019r. z możliwością przedłużenia, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157, z poźn. zm.)

pdf-icon Treść ogłoszenia – skan w formacie PDF
pdf-icon Treść ogłoszenia – dostępny plik PDF

Pokaż rejestr zmian