Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

W przypadku problemów z dostępnością zawartych na tej podstronie dokumentów (spowodowanych brakiem możliwości uzyskania wersji tekstowej) prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Rybak, adres e-mail sekretariat@wci.wroclaw.pl, numer telefonu 71 782 35 11.

Grafika przedstawiająca złożoną tabelę z planem postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019

Pokaż rejestr zmian