Ogłoszenie nr 576544-N-2019 z dnia 2019-07-22 r. – Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

Dotyczy: zakupu mebli oraz wyposażenia dla potrzeb utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu – zakup i dostawa wyposażenia pracowni krawieckiej.

pdf-icon Treść ogłoszenia
pdf-icon Załącznik nr 4 – Oświadczenie (grupa kapitałowa)

Pokaż rejestr zmian