Majątek jednostki

Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2018 r. – 10 401 338,24 zł, w tym:

  • środki trwałe – 9 297 449,84 zł
  • pozostałe środki trwałe – 984 968,41 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł

Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2017 r. – 10 389 510,39 zł, w tym:

  • środki trwałe – 9 315 334,63 zł
  • pozostałe środki trwałe – 955 255,77 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 118 919,99 zł

Wartość majątku trwałego brutto na 31.12.2016 r. – 2 035 061,33 zł, w tym:

  • środki trwałe – 954 236,41 zł
  • pozostałe środki trwałe – 993 605,23 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 87 219,69 zł
Pokaż rejestr zmian