Instrukcja korzystania z BIP

 1. Nawigacja
  1. Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji odbywa się poprzez menu przedmiotowe (na górze strony), które podzielone jest na działy ogólne.
  2. Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.gov.pl – prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji, możliwe jest poprzez kliknięcie na odnośnik znajdujący się po prawej stronie informacji o dacie publikacji treści.
  3. Przejście na stronę internetową Wrocławskiego Centrum Integracji – www.wci.wroclaw.pl – możliwe jest poprzez kliknięcie na odnośnik znajdujący się po prawej stronie informacji o dacie publikacji treści (obok informacji w pkt. I.4 niniejszej Instrukcji).
  4. Z każdej podstrony BIP Wrocławskiego Centrum Integracji możliwe jest przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej przy użyciu odnośnika „Strona główna” w menu górnym.
 2. Wyszukiwarka
  1. Na Stronie Głównej BIP (w nagłówku strony) znajduje się tzw. ogólna wyszukiwarka informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych Biuletynu.
  2. Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje wg następujących kryteriów: ze wszystkimi słowami, z którymkolwiek z wpisanych słów, według dokładnego dopasowania wpisanej frazy – na wszystkich podstronach BIP.
  3. Aby skorzystać z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać poszukiwane słowa kluczowe, a następnie wcisnąć przycisk „Przeszukaj BIP”.
 3. Elementy strony
  1. Na każdej stronie BIP znajdują się następujące elementy:
   • panel górny z logo BIP i nazwą podmiotu prowadzącego BIP,
   • przedmiotowe menu na górze strony,
   • tytuł działu/strony,
   • treść strony z odsyłaczami do innych stron,
   • informacja o redaktorach z wyszczególnieniem osoby, która opublikowała daną treść oraz osoby, która tę treść zatwierdziła,
   • data oraz godzina publikacji treści na każdej ze stron,
   • rejestr zmian dokonanych na stronie.
Rejestr zmian:
Wrocławskie Centrum Integracji © 2015