Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji

Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
czynne w godz. 8:00 – 16:00

tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12

www.wci.wroclaw.pl
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

NIP: 894-307-11-18
REGON: 363307480


Dane do faktur:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897-13-83-551
Jednostka organizacyjna:
Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

 

Redakcja BIP

Jadwiga Góralewicz
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji
tel. 71 782 35 13
e-mail: jadwiga.goralewicz@wci.wroclaw.pl
czynności: zatwierdzanie treści biuletynu

Administrator
tel. 71 782 35 11
e-mail: bip@wci.wroclaw.pl
czynności: wprowadzanie i modyfikacja treści biuletynu, administrowanie stronami biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej). Wszystkie informacje zamieszczone w tym biuletynie zgrupowane są w jednym kanale: menu przedmiotowym (na górze strony). Informacje zamieszczane są albo bezpośrednio na stronach biuletynu, albo w postaci odrębnych plików tekstowych lub graficznych.


Instrukcja korzystania z BIP »
Wersja archiwalna BIP Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu »

Rejestr zmian:
Wrocławskie Centrum Integracji © 2015